• 1.

  Jinshun Xu, Xueqing Chen, Longfei Tan, Changhui Fu, Muneeb Ahmed, Jie Tian, Jianping Dou, Qunfang Zhou, Xiangling Ren, Qiong Wu, Shunsong Tang, Hongqiao Zhou, Xianwei Meng, Jie Yu and Ping Liang* Microwave Responsive Nanoplatform via P-Selectin Mediated Drug Delivery for Treatment of Hepatocellular Carcinoma with Distant Metastasis. Nano Letters. 2019;19(5):2914-2927(SCI IF:11.238)

 • 2.

  Zhenhua Hu#, Wen-Hua Chen#, Jie Tian*, and Zhen Cheng*. NIRF Nanoprobes for Cancer Molecular Imaging: Approaching Clinic. Trends in Molecular Medicine. 2020;26(5):469-482(SCI IF:11.099)

 • 3.

  Guan-Hua Lu#, Wen-Ting Shang#, Han Deng, Zi-Yu Han, Min Hu, Xiao-Yuan Liang, Chi-Hua Fang, Xin-Hong Zhu*, Ying-Fang Fan*, Jie Tian*.Targeting carbon nanotubes based on IGF-1R for photothermal therapy of orthotopic pancreatic cancer guided by optical imaging. Biomaterials.2019 ;195: 13-22(SCI IF: 10.371)

 • 4.

  Ting Ai#, Wenting Shang#, Hao Yan, Chaoting Zeng, Kun Wang, Yuan Gao, Tianpei Guan, Chihua Fang*, Jie Tian*. Near infrared-emitting persistent luminescent nanoparticles for Hepatocellular Carcinoma imaging and luminescence-guided surgery. Biomaterials. 2018;167:216-225. (SCI IF: 10.371)

 • 5.

  Wei Sun#, Yang Du#, Xiaolong Liang, Chunyao Yu, Junjie Fang, Wei Lu, Xiuyu Guo, Jie Tian*, Yinhua Jin* and Jianjun Zheng*. Synergistic triple- combination therapy with hyaluronic acid-shelled PPy/CPT nanoparticles results in tumor regression and prevents tumor recurrence and metastasis in 4T1 breast cancer. Biomaterials. 2019. 217(119264)(SCI IF: 10.371)

 • 6.

  Qian Wang, Hao Yan, Zihua Wang, Zhangfu Li, Dan Li, Zheng Li, Kun Wang*, Jie Tian*and Xinming Zhao*.Construction of a novel bispecific fusion protein to enhance targeting for pancreatic cancer imaging. Biomaterials, 2020. 255(120161).(SCI IF:10.371)

 • 7.

  Yushen Jin, Yanyan Li, Xibo Ma, Zhengbao Zha, Liangliang Shi, Jie Tian*, Zhifei Dai*. Encapsulating tantalum oxide into polypyrrole nanoparticles for X-ray CT/photoacoustic bimodal imaging-guided photothermal ablation of cancer. Biomaterials. 2014; 35(22): 5795-5804. (SCI IF:10.371)

 • 8.

  Xibo Ma, Zhen Cheng*, Yushen Jin, Xiaolong Liang, Xin Yang, Zhifei Dai*, Jie Tian*. SM5-1-Conjugated PLA nanoparticles loaded with 5-fluorouracil for targeted hepatocellular carcinoma imaging and therapy. Biomaterials. 2014; 35(9): 2878-2889. (SCI IF:10.371)

 • 9.

  Xibo Ma#, Hui Hui#, Yushen Jin, Di Dong, Xiaolong Liang, Xin Yang, Ke Tan, Zhifei Dai*, Zhen Cheng*, Jie Tian*. Enhanced immunotherapy of SM5-1 in hepatocellular carcinoma by conjugating with gold nanoparticles and its in vivo bioluminescence tomographic evaluation. Biomaterials. 2016; 87: 46-56. (SCI IF:10.371)

 • 10.

  Hongyu Qiao#, Yabin Wang#, Ruohan Zhang#, Quansheng Gao, Xiao Liang, Lei Gao, Zhenhua Jiang, Ruirui Qiao, Dong Han, Yan Zhang, Ya Qiu, Jie Tian*, Mingyuan Gao*, Feng Cao*. MRI/optical dual-modality imaging of vulnerable atherosclerotic plaque with an osteopontin-targeted probe based on Fe3O4 nanoparticles. Biomaterials. 2017; 112: 336-345. (SCI IF:10.371)