• 1.

  Wei Mu, Chang Liu, Feng Gao, Yafei Qi, Hong Lu, Zaiyi Liu, Xianyi Zhang, Xiaoli Cai, Ruo Yun Ji, Yang Hou, Jie Tian* and Yu Shi*. Prediction of clinically relevant Pancreatico-enteric Anastomotic Fistulas after Pancreatoduodenectomy using deep learning of Preoperative Computed Tomography. Theranostics.2020;10(21): 9779-9788(SCI IF: 8.579)

 • 2.

  Zhenyu Liu#, Shuo Wang#, Di Dong#, Jingwei Wei#, Cheng Fang#, Xuezhi Zhou, Kai Sun, Longfei Li, Bo Li*, Meiyun Wang*, and Jie Tian*. The Applications of Radiomics in Precision Diagnosis and Treatment of Oncology: Opportunities and Challenges. Theranostics.2019;9(5):1303- 1322.(SCI IF:8.579)

 • 3.

  Yanna Liu, Zhenyuan Ning, Necati Ormeci, Weimin An, Qian Yu, Kangfu Han, Yifei Huang, Dengxiang Liu, Fuquan Liu, Zhiwei Li, Huiguo Ding, Hongwu Luo, Changzeng Zuo, Changchun Liu, Jitao Wang, Chunqing Zhang, Jiansong Ji, Wenhui Wang, Zhiwei Wang, Weidong Wang, Min Yuan, Lei Li, Zhongwei Zhao, Guangchuan Wang, Mingxing Li, Qingbo Liu, Junqiang Lei, Chuan Liu, Tianyu Tang, Seray Akcalar, Emrecan Celebioglu, Evren Ustuner, Sadik Bilgic, Zeynep Ellik, Ozgun Omer Asiller, Zaiyi Liu, Gaojun Teng, Yaolong Chen, Jinlin Hou, Xun Li, Xiaoshun He, Jiahong Dong, Jie Tian, Ping Liang, Shenghong Ju*, Yu Zhang*, and Xiaolong Qi*.Deep Convolutional Neural Network-Aided Detection of Portal Hypertension in Patients With Cirrhosis. Clinical Gastroenterology and Hepatology.2020;18(13): 2998-+. (SCI IF:8.549)

 • 4.

  Fubo Zhou#, Wenting Shang#, Xiaoling Yu*, Jie Tian*. Glypican‐3: A promising biomarker for hepatocellular carcinoma diagnosis and treatment. Medicinal Research Reviews. 2018; 38(2):741-767. (SCI IF:8.290)

 • 5.

  Kai Liu, Jie Tian*, Chenghu Qin, Xin Yang, Shouping Zhu, Dong Han, Ping Wu. Tomographic bioluminescence imaging reconstruction via a dynamically sparse regularized global method in mouse models. Journal of Biomedical Optics. 2011; 16(4): 046016 (SCI IF: 2.785)

 • 6.

  Xueli Chen#, Defu Yang#, Xiaochao Qu, Hao Hu, Jimin Liang*, Xinbo Gao, Jie Tian*. Comparisons of hybrid radiosity-diffusion model and diffusion equation for bioluminescence tomography in cavity cancer detection. Journal of Biomedical Optics. 2012; 17(6):066015 (SCI IF:2.785)

 • 7.

  Jinzuo Ye, Yang Du, Yu An, Chongwei Chi*, Jie Tian*. Reconstruction of fluorescence molecular tomography via a nonmonotone spectral projected gradient pursuit method. Journal of Biomedical Optics. 2014; 19(12): 126013. (SCI IF: 2.785)

 • 8.

  Di Dong, Alicia Arranz, Shouping Zhu, Yujie Yang, Liangliang Shi, Jun Wang, Chen Shen, Jie Tian*, Jorge Ripoll*, Vertically scanned laser sheet microscopy. Journal of Biomedical Optics. 2014; 19(10):106001. (SCI IF:2.785)

 • 9.

  Yu An, Jie Liu*, Guanglei Zhang, Jinzuo Ye, Yamin Mao, Shixin Jiang, Wenting Shang, Yang Du, Chongwei Chi*, Jie Tian*. Meshless reconstruction method for fluorescence molecular tomography based on compactly supported radial basis function. Journal of Biomedical Optics. 2015; 20(10):105003. (SCI IF: 2.785)

 • 10.

  Haixiao Liu#, Xin Yang#, Tianming Song, Chengpeng Bao, Liangliang Shi, Zhenhua Hu*, Kun Wang*, Jie Tian*. Multispectral hybrid Cerenkov luminescence tomography based on the finite element SPn method. Journal of Biomedical Optics. 2015; 20(8):86007. (SCI IF: 2.785)