• 1.

  Xueli Chen#, Chi Zhang#, Peng Lin, Kai-Chih Huang, Jimin Liang, Jie Tian, Ji-Xin Cheng*. Volumetric chemical imaging by stimulated Raman projection microscopy and tomography. Nature Communications. 2017; 8: 15117. (SCI IF: 14.919)

 • 2.

  Wei Mu#, Lei Jiang#, JianYuan Zhang, Yu Shi, Jhanelle E. Gray, Ilke Tunali, Chao Gao, Yingying Sun, Jie Tian, Xinming Zhao*, Xilin Sun*, Robert J. Gillies* and Matthew B. Schabath*. Non-invasive decision support for NSCLC treatment using PET/CT radiomics. Nature Communications, 2020. 16;11(1):5228(SCI IF: 14.919)

 • 3.

  Xu Cao, Srinivasa Rao Allu, Shudong Jiang, Mengyu Jia, Jason R. Gunn, Cuiping Yao, Ethan P. LaRochelle, Jennifer R. Shell, Petr Bruza, David J. Gladstone, Lesley A. Jarvis, Jie Tian, Sergei A. Vinogradov* and Brian W. Pogue*.Tissue pO(2) distributions in xenograft tumors dynamically imaged by Cherenkov-excited phosphorescence during fractionated radiation therapy. Nature Communications. 2020;11(1):573 doi:10.1038/ s41467- 020-14415-9 (SCI IF: 14.919)

 • 4.

  Yuqiong Xia, Ruili Zhang, Zhongliang Wang*, Jie Tian*, Xiaoyuan Chen*. Recent advances in high-performance fluorescent and bioluminescent RNA imaging probes. Chemical Society Reviews.2017; 46(10): 2824-2843. (SCI IF:54.564)

 • 5.

  Zhe Wang#, Fu Wang#, Naoki Hida, Dale O Kiesewetter, Jie Tian, Gang Niu*, Xiaoyuan Chen*. Design of a functional cyclic HSV1-TK reporter and its application to PET imaging of apoptosis. Nature Protocols. 2015; 10(5):807-821. (SCI IF:12.423)

 • 6.

  Fu Wang#, Zhe Wang#, Naoki Hida, Dale O. Kiesewetter, Ying Ma, Kai Yang, Pengfei Rong, Jimin Liang, Jie Tian*, Gang Niu*, Xiaoyuan Chen*. A cyclic HSV1-TK reporter for real-time PET imaging of apoptosis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 2014; 111(14): 5165-5170. (SCI IF:9.412)

 • 7.

  Hao Chen, Kangquan Shou, Si Chen, Chunrong Qu, Zhiming Wang, Lei Jiang, Mark Zhu, Bingbing Ding, Kun Qian, Aiyan Ji, Hongyue Lou, Ling Tong, Alexander Hsu, Yuebing Wang, Dean W. Felsher, Zhenhua Hu*, Jie Tian*, Zhen Cheng*. Smart self-assembly amphiphilic cyclopeptide-dye for near-infrared window-II imaging. Advanced Materials. 2021; 33(16): 2006902(SCI IF:30.849)

 • 8.

  Yang Du#, Qiao Jiang#, Nicolas Beziere#, Linlin Song, Qian Zhang, Dong Peng, Chongwei Chi, Xin Yang, Hongbo Guo, Gaël Diot, Vasilis Ntziachristos*, Baoquan Ding*, Jie Tian*. DNA-nanostructure- gold-nanorod hybrids for enhanced in vivo optoacoustic imaging and photothermal therapy. Advanced Materials. 2016; 28(45): 10000-10007. (SCI IF:30.849)

 • 9.

  Wenting Shang, Chaoting Zeng, Yang Du, Hui Hui, Xiao Liang, Chongwei Chi, Kun Wang*, Zhongliang Wang*, Jie Tian*. Core-shell gold nanorod @metal-organic framework nanoprobes for multimodality diagnosis of glioma. Advanced Materials. 2017; 29(3): 1604381. (SCI IF:30.849)

 • 10.

  Shunhao Wang#, Lu Shang#, Linlin Li, Yingjie Yu, Chongwei Chi, Kun Wang, Jie Zhang, Run Shi, Heyun Shen, Geoffrey I. N. Waterhouse, Sijin Liu*, Jie Tian, Tierui Zhang*, Huiyu Liu*. Metal-organic- framework- derived mesoporous carbon nanospheres containing porphyrin-like metal centers for conformal phototherapy. Advanced Materials. 2016; 28(38): 8379-8387. (SCI IF:30.849)