• 1.

  Zhenhua Hu, Jimin Liang, Weidong Yang, Weiwei Fan, Congye Li, Xiaowei Ma, Xueli Chen, Xiaopeng Ma, Xiangsi Li, Xiaochao Qu, Jing Wang*, Feng Cao*, Jie Tian*. Experimental Cerenkov luminescence tomography of the mouse model with SPECT imaging validation. Optics Express. 2010; 18(24): 24441-24450. (SCI IF: 3.669)

 • 2.

  Kai Liu, Jie Tian*, Yujie Lu, Chenghu Qin, Xin Yang, Shouping Zhu, Xing Zhang. A fast bioluminescent source localization method based on generalized graph cuts with mouse model validations. Optics Express. 2010; 18(4): 3732-3745. (SCI IF: 3.669)

 • 3.

  Chenghu Qin#, Xin Yang#, Jinchao Feng, Kai Liu, Junting Liu, Guorui Yan, Shouping Zhu, Min Xu, Jie Tian*. Adaptive improved element free Galerkin method for quasi- or multi-spectral bioluminescence tomography. Optics Express. 2009; 17(24): 21925-21934. (SCI IF: 3.669)

 • 4.

  Bo Zhang, Xiang Yang, Fei Yang, Xin Yang, Chenghu Qin, Dong Han, Xibo Ma, Kai Liu, Jie Tian*. The CUBLAS and CULA based GPU acceleration of adaptive finite element framework for bioluminescence tomography. Optics Express. 2010; 18(19):20201-20214. (SCI IF: 3.669)

 • 5.

  Jinchao Feng, Kebin Jia*, Chenghu Qin, Guorui Yan, Shouping Zhu, Xing Zhang, Junting Liu, Jie Tian*. Three-dimensional bioluminescence tomography based on Bayesian approach. Optics Express. 2009; 17(19): 16834-16848. (SCI IF: 3.669)

 • 6.

  Dong Han, Jie Tian*, Shouping Zhu, Jinchao Feng, Chenghu Qin, Bo Zhang, Xin Yang. A fast reconstruction algorithm for fluorescence molecular tomography with sparsity regularization. Optics Express. 2010; 18(8): 8630-8646. (SCI IF: 3.669)

 • 7.

  Xiaowei He, Jimin Liang, Xiaorui Wang, Jingjing Yu, Xiaochao Qu, Xiaodong Wang, Yanbin Hou, Duofang Chen, Fang Liu, Jie Tian*. Sparse reconstruction for quantitative bioluminescence tomography based on the incomplete variables truncated conjugate gradient method. Optics Express. 2010; 18(24): 24825-24841. (SCI IF: 3.669)

 • 8.

  Junting Liu, Yabin Wang, Xiaochao Qu, Xiangsi Li, Xiaopeng Ma, Runqiang Han, Zhenhua Hu, Xueli Chen, Dongdong Sun, Rongqing Zhang, Duofang Chen, Dan Chen, Xiaoyuan Chen, Jimin Liang*, Feng Cao*, Jie Tian*. In vivo quantitative bioluminescence tomography using hetero geneous and homogeneous mouse models. Optics Express. 2010; 18 (12): 13102-13113. (SCI IF: 3.669)

 • 9.

  Yujie Lv*, Xiaoqun Zhang, Ali Douraghy, David Stout, Jie Tian, Tony F. Chan, Arion F. Chatziioannou*. Source reconstruction for spectrally- resolved bioluminescence tomography with sparse a priori information. Optics Express.2009; 17(10): 8062-8080.(SCI IF:3.669)

 • 10.

  Chenghu Qin, Jie Tian*, Xin Yang, Kai Liu, Guorui Yan, Jinchao Feng, Yujie Lv, Min Xu. Galerkin-based meshless methods for photon transport in the biological tissue. Optics Express. 2008; 16(25): 20317-20333. (SCI IF: 3.669)