• 1.

  Beilei Zhang#, Xinan Wang#, Jiacong Deng, Haifeng Zheng, Wei Liu, Si Chen, Jie Tian*, and Fu Wang*. p53-dependent upregulation of miR-16-2 by sanguinarine induces cell cycle arrest and apoptosis in hepatocellular carcinoma. Cancer Letters. 2019. 459: 50-58.(SCI IF:7.36)

 • 2.

  Bin Zhang#, Xin He#, Fusheng Ouyang#, Dongsheng Gu, Yuhao Dong, Lu Zhang, Xiaokai Mo, Wenhui Huang, Jie Tian*, Shuixing Zhang*. Radiomic machine-learning classifiers for prognostic biomarkers of advanced nasopharyngeal carcinoma. Cancer Letters.2017; 403: 21-27.(SCI IF:7.36)

 • 3.

  Ruili Zhang#, Linlin Wang#, Xiaofei Wang, Qian Jia, Zhuang Chen, Zuo Yang, Renchuan Ji, Jie Tian and Zhongliang Wang*. Acid-Induced In Vivo Assembly of Gold Nanoparticles for Enhanced Photoacoustic Imaging- Guided Photothermal Therapy of Tumors. Advanced Healthcare Materials. 2020;9:2000394 (SCI IF:7.367)

 • 4.

  Wenhui Huang#, Kun Wang#, Yu An, Hui Meng, Yuan Gao, Zhiyuan Xiong, Hao Yan, Qian Wang, Xuekang Cai, Xin Yang, Bin Zhang, Qiuying Chen, Xing Yang*, Jie Tian*, and Shuixing Zhang*. In vivo three-dimensional evaluation of tumour hypoxia in nasopharyngeal carcinomas using FMT-CT and MSOT. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, 2020. 47(5):1027-1038. (SCI IF:7.081)

 • 5.

  Fei Kang#, Wei Mu#, Jie Gong#, Shengjun Wang, Guoquan Li, Guiyu Li, Wei Qin*, Jie Tian*, and Jing Wang*. Integrating manual diagnosis into radiomics for reducing the false positive rate of F-18-FDG PET/CT diagnosis in patients with suspected lung cancer. European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging. 2019.46:2770-2779 (SCI IF:7.081)

 • 6.

  Zhenyu Liu#, Jiangang Liu#, Huijuan Yuan#, Taiyuan Liu, Xingwei Cui, Zhenchao Tang, Yang Du, Meiyun Wang*, Yusong Lin*, and Jie Tian*. Identification of Cognitive Dysfunction in Patients with T2DM Using Whole Brain Functional Connectivity. Genomics Proteomics & Bioinformatics. 2019;17(4):441-452(SCI IF:7.051)

 • 7.

  Zhiqiang Li, Baikui Wang, Zheng Zhang, Bo Wang, Qiangqiang Xu, Wenjie Mao, Jie Tian, Kai Yang*, Fu Wang*. Radionuclide imaging-guided chemo-radioisotope synergistic therapy using a 131I labeled polydopamine multifunctional nanocarrier. Molecular Therapy. 2018; 26(5): 1385-1393. (SCI IF:7.008)

 • 8.

  Yushen Jin, Xin Yang, Jie Tian*. Targeted polypyrrole nanoparticles for the identification and treatment of hepatocellular carcinoma. Nanoscale. 2018; 10(20): 9594-9601. (SCI IF:6.895)

 • 9.

  Yuqiong Xia, Chunzhong Xu, Xianghan Zhang, Pengbo Ning, Zhongliang Wang*,Jie Tian*, and Xiaoyuan Chen*. Liposome-based probes for molecular imaging: from basic research to the bedside. Nanoscale.2019; 11(13): 5822-5838(SCI IF:6.895)

 • 10.

  Juan Li#, Yang Du#, Zhenqi Jiang, Yuchen Tian, Nianxiang Qiu, Yinjie Wang, Muhammad Zubair lqbal, Menying Hu, Ruifen Zou, Lijia Luo, Shiyu Du, Jie Tian*, Aiguo Wu*. Y1 receptor ligand-based nanomicelle as a novel nanoprobe for glioma-targeted imaging and therapy. Nanoscale. 2018; 10(13): 5845-5851. (SCI IF:6.895)