• 1.

  Jiangang Cheng, Jie Tian*. Fingerprint enhancement with dyadic scale-space. Pattern Recognition Letters. 2004;25(11) 1273-1284. (SCI IF:3.255)

 • 2.

  Changhong Chen, Jimin Liang*, Heng Zhao, Haihong Hu, Jie Tian. Frame difference energy image for gait recognition with incomplete silhouettes, Pattern Recognition Letters. 2009;30(11) 977-984.(SCI IF:3.255)

 • 3.

  Kai Cao#, Xin Yang#, Xinjian Chen#, Xunqiang Tao, Yali Zang, Jimin Liang, Jie Tian*. Minutia Handedness: A Novel Global Feature for Minutiae-based Fingerprint Matching. Pattern Recognition Letters. 2012; 33(10) 1411-1421. (SCI IF:3.255)

 • 4.

  Lixin Gong#, Min Xu#, Mengjie Fang, Jian Zou, Shudong Yang, Xinyi Yu, Dandan Xu, Lijuan Zhou, Hailin Li, Bingxi He, Yan Wang, Xiangming Fang*, Di Dong* and Jie Tian* Noninvasive Prediction of High-Grade Prostate Cancer via Biparametric MRI Radiomics. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020;52(4):1102-9(SCI IF: 3.954)

 • 5.

  Yangyang Kan#, Di Dong#, Yuchen Zhang#, Wenyan Jiang, Nannan Zhao, Lu Han, Mengjie Fang, Yali Zang, Chaoen Hu, Jie Tian*, Chunming Li*and Yahong Luo*. Radiomic signature as a predictive factor for lymph node metastasis in early-stage cervical cancer. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2019;49(1):304-10(SCI IF: 3.954)

 • 6.

  Dongsheng Gu#, Yongsheng Xie#, Jingwei Wei#, Wencui Li, Zhaoxiang Ye, Zhongyuan Zhu, Jie Tian*, and Xubin Li*. MRI-Based Radiomics Signature: A Potential Biomarker for Identifying Glypican 3-Positive Hepatocellular Carcinoma. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020; 52(6):1679-87(SCI IF: 3.954)

 • 7.

  Qiong Li#, Yu-jia Liu#, Di Dong#, Xu Bai, Qing-bo Huang, Ai-tao Guo*, Hui-yi Ye, Jie Tian*and Hai-yi Wang*.Multiparametric MRI Radiomic Model for Preoperative Predicting WHO/ISUP Nuclear Grade of Clear Cell Renal Cell Carcinoma. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020;52(5): 1557- 66(SCI IF: 3.954)

 • 8.

  Zhicong Li#, Hailin Li#, Shiyu Wang#, Di Dong#, Fangfang Yin, An Chen, Siwen Wang, Guangming Zhao, Mengjie Fang, Jie Tian*, Sufang Wu*, and Han Wang* MR-Based Radiomics Nomogram of Cervical Cancer in Prediction of the Lymph-Vascular Space Invasion preoperatively. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2019; 49(5):1420-6(SCI IF: 3.954)

 • 9.

  Xiaoxiao Ma#, Liwen Zhang#, Dehui Huang, Jinhao Lyu, Mengjie Fang, Jianxing Hu, Yali Zang, Dekang Zhang, Hang Shao, Lin Ma, Jie Tian*, Di Dong* and Xin Lou*. Quantitative radiomic biomarkers for discrimination between neuromyelitis optica spectrum disorder and multiple sclerosis. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2019;49(4): 1113-21(SCI IF: 3.954)

 • 10.

  Yafei Qi#, Shuaitong Zhang#, Jingwei Wei, Gumuyang Zhang, Jing Lei, Weigang Yan, Yu Xiao, Shuang Yan, Huadan Xue, Feng Feng, Hao Sun*, Jie Tian* and Zhengyu Jin*. Multiparametric MRI-Based Radiomics for Prostate Cancer Screening With PSA in 4-10 ng/mL to Reduce Unnecessary Biopsies. Journal of Magnetic Resonance Imaging. 2020; 51(6): 890-9(SCI IF: 3.954)