• 1.

  Yaru Shi#, Wei Liu#, Haifeng Zheng, Zhiqiang Li, Xiaorui Shi, Shixuan Cai, Zhiqiang Jiao, Wenjie Mao, Jinrong Xie, Jie Tian*, Fu Wang*. Imaging of pre-mRNA splicing in living subjects using a genetically encoded luciferase reporter. Biomedical Optics Express. 2018; 9(2):518-528. (SCI IF: 3.921)

 • 2.

  Chong Zhang, Kun Wang, Yu An, Kunshan He, Tong Tong, and Jie Tian*. Improved generative adversarial networks using the total gradient loss for the resolution enhancement of fluorescence images. Biomedical Optics Express, 2019. 10(9): p. 4742-4756 (SCI IF: 3.921)

 • 3.

  Yujie Lv, Jie Tian*, Wenxiang Cong, Ge Wang*, Jie Luo, Wei Yang, Hui Li. A multilevel adaptive finite element algorithm for bioluminescence tomography. Optics Express. 2006; 14 (18): 8211-8223. (SCI IF: 3.669)

 • 4.

  Kai Liu, Yujie Lu, Jie Tian*, Chenghu Qin, Xin Yang, Shouping Zhu, Xiang Yang, Quansheng Gao, Dong Han. Evaluation of the simplified spherical harmonics approximation in bioluminescence tomography through heterogeneous mouse models. Optics Express. 2010; 18 (20): 20988-21002. (SCI IF: 3.669)

 • 5.

  Xueli Chen, Xinbo Gao*, Duofang Chen, Xiaopeng Ma, Xiaohui Zhao, Man Shen, Xiangsi Li, Xiaochao Qu, Jimin Liang, Jorge Ripoll, Jie Tian*. 3D reconstruction of light flux distribution on arbitrary surfaces from 2D multi-photographic images. Optics Express. 2010; 18(19): 19876-19893. (SCI IF: 3.669)

 • 6.

  Xueli Chen, Xinbo Gao*, Xiaochao Qu, Jimin Liang, Lin Wang, Da’An Yang, Anikitos Garofalakis, Jorge Ripoll, Jie Tian*. A study of photon propagation in free-space based on hybrid radiosity-radiance theorem. Optics Express. 2009; 17(18): 16266-16280. (SCI IF: 3.669)

 • 7.

  Jinchao Feng, Kebin Jia*, Guorui Yan, Shouping Zhu, Chenghu Qin, Yujie Lv, Jie Tian*. An optimal permissible source region strategy for multispectral bioluminescence tomography. Optics Express. 2008; 16(20): 15640-15654. (SCI IF: 3.669)

 • 8.

  Hongbo Guo, Zhenhua Hu*, Xiaowei He*, Xiaojun Zhang, Muhan Liu, Zeyu Zhang, Xiaojing Shi, Sheng Zheng, Jie Tian*. Non-convex sparse regularization approach framework for high multiple-source resolution in Cerenkov luminescence tomography. Optics Express. 2017; 25(23): 28068-28085. (SCI IF: 3.669)

 • 9.

  Nunu Ren, Jimin Liang, Xiaochao Qu, Jianfeng Li, Bingjia Lu, Jie Tian*. GPU-based Monte Carlo simulation for light propagation in complex heterogeneous tissues. Optics Express. 2010; 18(7): 6811-6823. (SCI IF: 3.669)

 • 10.

  Runqiang Han, Jimin Liang, Xiaochao Qu, Yanbin Hou, Nunu Ren, Jingjing Mao, Jie Tian*. A source reconstruction algorithm based on adaptive hp-FEM for bioluminescence tomography. Optics Express. 2009; 17(17): 14481-14494. (SCI IF: 3.669)